Sinergi Perdana Sdn Bhd

PENGURUS PENTADBIRAN DAN SUMBER MANUSIA – AMPANG, KUALA LUMPUR

Ampang, Kuala Lumpur

Consulting & Generalist HR (Human Resources & Recruitment)

Full time

RM 5,000 – RM 7,000 per month

RINGKASAN TANGGUNGJAWAB

Mengawal selia aktiviti dan fungsi keseluruhan Jabatan Pentadbiran Sumber Manusia termasuk unit-unit dibawahnya.

SKOP TUGASAN

 • Mengawal fungsi Sumber Manusia terutama dalam pengurusan staf melalui garis panduan dan tatacara yang ditetapkan
 • Mengawal dan memantau proses pengambilan pekerja, latihan dan pembangunan kerjaya
 • Memastikan kebajikan pekerja terjamin mengikut dasar dan polisi syarikat
 • Memastikan aktiviti keseluruhan pentadbiran syarikat teratur dan terkawal
 • Mengawal selia unit Teknologi Maklumat dan Unit Undang-undang dan korporat agar proses kerja harian teratur dan mengikut kehendak syarikat.
 • Bertanggungjawab menyediakan kertas kerja, bajet tahunan dan perancangan kemajuan syarikat untuk dibentangkan dalam Mesyuarat Ahli Lembaga Pengarah atau berdasarkan arahan syarikat.

KELAYAKAN YANG DIPERLUKAN

 • Warganegara Malaysia berumur tidak kurang daripada 21 tahun.
 • Sekurang-kurangnya memiliki Ijazah dalam bidang Pengurusan Sumber Manusia atau bidang berkaitan yang diiktiraf oleh kerajaan.
 • Pengalaman kerja di peringkat pengurusan dan Ketua Jabatan sekurang-kurangnya 3 tahun setengah.

TARIKH TUTUP PERMOHONAN PADA 15 JUN 2024

Employer questions

Your application will include the following questions:

 • What’s your expected monthly basic salary?
 • How many years’ experience do you have in industrial relations & employment law?
 • How many years’ experience do you have in employee relations?
 • Which of the following Microsoft Office products are you experienced with?
 • How would you rate your English language skills?
 • Which of the following languages are you fluent in?
 • How would you rate your Bahasa Malaysia language skills?
 • Are you willing to undergo a pre-employment background check?

APPLY AT :- JOBSTREET MALAYSIA – SINERGI

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *