Koperasi Permodalan FELDA Malaysia Berhad

PENGURUS, JABATAN KOMUNIKASI KORPORAT – KUALA LUMPUR

Kelayakan:

 • Terdiri daripada Warganegara Malaysia berumur tidak kurang daripada 30 tahun pada tarikh tutup iklan;
 • Memiliki Ijazah Sarjana atau Ijazah Sarjana Muda Kepujian dalam bidang Komunikasi Korporat/ Pentadbiran Korporat daripada institusi-institusi pengajian tinggi tempatan atau kelayakan yang diiktiraf setaraf dengannya oleh Kerajaan; 
 • Mempunyai sekurang-kurangnya lima (5) tahun pengalaman dalam bidang Komunikasi/ Pengajian Media/ Sains Sosial atau dalam bidang berkaitan;
 • Mempunyai kemahiran komunikasi dan interpersonal yang baik serta mempunyai integriti yang tinggi dan perwatakan menarik;
 • Berkebolehan untuk merancang dan melaksanakan strategi komunikasi;
 • Mempunyai kefahaman yang baik berhubung komunikasi digital dan mempunyai pengetahuan yang baik berhubung peranan media melalui saluran digital dan konvensional;
 • Mempunyai kemahiran dalam perancangan strategik;
 • Bertanggungjawab, amanah, proaktif dan mempunyai kemahiran interpersonal yang baik; dan
 • Seorang yang berdisiplin dan mempunyai sikap yang baik.

Tanggungjawab:

 • Merancang, menyelaras dan melaksanakan aktiviti peningkatan imej syarikat melalui pelan promosi/publisiti, memantau dan menangani berita/isu, dokumentasi bahan maklumat dan foto;
 • Bertanggungjawab dalam majlis-majlis syarikat dan penyediaan draf ucapan;
 • Menyelaras perhubungan media melalui pengurusan liputan media dan sidang media, menyediakan maklumat kepada media dalam bentuk siaran media dan melaksanakan aktiviti untuk menjalin hubungan baik dengan pihak media;
 • Mengurus perhubungan awam melalui perancangan, penyelarasan dan pelaksanaan program/aktiviti bagi menjalin hubungan baik serta lawatan rasmi dari dalam dan luar negara ke syarikat;
 • Menyelaras pengeluaran dan penghasilan bahan dokumentasi penerbitan iaitu laporan tahunan, buletin dan video serta gambar; 
 • Menyelaras pengemaskinian maklumat di laman web seperti berita dan peristiwa, aduan serta memantau pengendalian maklumat di media sosial rasmi;
 • Mengetuai & memimpin pasukan serta memberikan bimbingan & sokongan bagi memastikan prestasi jabatan mencapai tahap yang professional;
 • Merancang, membangun dan menyerahkan belanjawan tahunan Jabatan; dan
 • Tugasan lain yang di arahkan dari semasa ke semasa.

APPLY AT :- JOBSTREET – KOPERASI FELDA

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *