SYARIKAT JASA A.S. SDN. BHD.

EKSEKUTIF, PENYELARAS PROJEK HOSPITAL & ISO QA – SUBANG, SELANGOR

Tanggungjawab & Peranan :

 1. Mengurus dan mengekalkan secara konsisten pematuhan Amalan Pengilangan Baik (GMP), Keselamatan, Kesihatan dan Alam Sekitar (SHE), Integriti Data (DI) dan kualiti sistem syarikat.
 2. Bertangungjawab dalam Sistem Pengurusan Kualiti syarikat termasuk penyelenggaraan sistem rutin dan mengeluarkan dokumentasi untuk kawalan perubahan, insiden dan pelan tindakan.
 3. Pengurusan Arkib QA untuk dokumen kualiti ISO.
 4. Memantau dan menyelia kualiti dokumen termasuk polisi, SOP dan protokol.
 5. Menyelia dalam siasatan analisis punca (Root cause analysis) yang timbul daripada insiden dan aduan.
 6. Menyelia proses audit dalaman dan luaran termasuk penyertaan dalam audit dan menulis laporan.
 7. Membuat penilaian risiko kualiti, penentukuran, kelayakan dan pengesahan dokumentasi mengikut keperluan.
 8. Mempunyai pengetahuan tentang Pengurusan Kualiti ISO 9001.

PENYELARAS PROJEK HOSPITAL 

Tanggungjawab & Peranan :

 1. Merekod dan mengemaskini pesanan pembelian dari syarikat Konsesi
 2. Membuat permintaan pesanan pembelian untuk linen kepada pembekal dan vendor 
 3. Menyelia proses penyedian linen bagi tujuan penghantaran dan kehendak pelangan
 4. Memantau dan mengesahkan kualiti dan kuantiti linen yang diterima dari pembekal
 5. Berhubung dengan bahagian logistik bagi tujuan stok dan penghantaran barang
 6. Mengemaskini rekod dan status penghantaran linen kepada pelanggan atau dari pembekal
 7. Berhubung dan berkomunikasi dengan pelanggan atau pembekal mengenai isu berkaitan kualiti dan kuantiti sekiranya perlu 
 8. Membantu dalam penyediaan ‘Project Costing’ untuk projek hospital linen yang berkaitan 
 9. Menghadiri mesyuarat atau taklimat sekiranya perlu
 10. Penyediaan sample linen bagi tujuan tender dan SIRIM Test
 11. Membantu dalam penyediaan sebutharga kepada pelanggan

APPLY AT : JASA

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *