UNIVERSITI PENDIDIKAN SULTAN IDRIS (UPSI)

JAWATAN : PENSYARAH UNIVERSITI (DS51 – TETAP)

CARA MEMOHON:

Pemohon Warganegara hendaklah mengisi semua maklumat yang diperlukan dalam Sistem Online di pautan http://myjobs.upsi.edu.my/

                               ATAU

Pemohon menghantar permohonan beserta CV kepada:

                      Unit Perjawatan
      Bahagian Pengurusan Sumber Manusia
          Universiti Pendidikan Sultan Idris
             35900 Tanjung Malim, Perak

PENTING : Pemohon yang tidak menerima apa-apa maklumbalas dari UPSI dalam tempoh enam (6) bulan selepas tarikh tutup, permohonan hendaklah dianggap tidak berjaya.

 TARIKH TUTUP PERMOHONAN: 14 JULAI 2021

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *