UNIVERSITI PENDIDIKAN SULTAN IDRIS (UPSI)

JAWATAN: PEGAWAI PERKHIDMATAN PENDIDIKAN GRED DG41 (KONTRAK) 


a.    Ijazah Sarjana Muda dalam bidang berkaitan daripada institusi pengajian tinggi tempatan serta
       Diploma Pendidikan / Ijazah Sarjana Muda Pendidikan / Ijazah Sarjana Muda Kepujian serta Diploma
       Pendidikan / Ijazah Sarjana serta Diploma Pendidikan / Ijazah Doktor Falsafah serta Diploma
       Pendidikan yang diiktiraf oleh Kerajaan atau kelayakan yang diiktiraf setaraf dengannya. 
b.    Kelebihan kepada calon yang mempunyai kemahiran bermain lebih daripada 1 alat berikut: Violin
       Classical, Viola, Cello, Guitar Classical, Guitar Modern, Modern Piano, Clarinet, Trombone, Flute dan
       Drum.

CARA MEMOHON:

Pemohon Warganegara hendaklah mengisi semua maklumat yang diperlukan dalam Sistem Online di pautan http://myjobs.upsi.edu.my/

                               ATAU

Pemohon menghantar permohonan beserta CV kepada:

                      Unit Perjawatan
      Bahagian Pengurusan Sumber Manusia
          Universiti Pendidikan Sultan Idris
             35900 Tanjung Malim, Perak

PENTING : Pemohon yang tidak menerima apa-apa maklumbalas dari UPSI dalam tempoh enam (6) bulan selepas tarikh tutup, permohonan hendaklah dianggap tidak berjaya.

            TARIKH TUTUP PERMOHONAN : 14 JULAI 2021

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *