Suruhanjaya Perkhidmatan Pendidikan

TARIKH TUTUP : 23 MAC 2021 (SELASA)

MAKLUMAT LANJUT MENGENAI SKIM BOLEH DIPEROLEH DENGAN MELAYARI LAMAN SESAWANG BERIKUT:
https://www.spp.gov.my/ms/orang-awam/maklumat-jawatan/bukan-guru

PERMOHONAN HENDAKLAH DIKEMUKAKAN SECARA DALAM TALIAN MELALUI PORTAL:
https://myspp.spp.gov.my/myspp/login.jsp

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *